หลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดค่ายปฏิบัติการชีวเคมีให้กับนักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 หลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดค่ายปฏิบัติการชีวเคมีให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 และ 4 จากโรงเรียนพานพิทยาคม จำนวน 61 คน โดยนักเรียนที่มาเข้าค่ายจะได้ฝึกการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางชีวเคมี การสกัดสารพฤกษเคมี การทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากสารพฤกษเคมีที่สกัดได้ ตลอดจนการทำสบู่ที่มีส่วนผสมของสารสกัดเหล่านั้น นอกจากนี้ นิสิตหลักสูตรชีวเคมี ชั้นปี 3 ที่เรียนรายวิชาชีวเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และปี 4 ที่เรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ ยังได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนมาถ่ายทอดให้กับน้องนักเรียนมัธยมที่มาร่วมเข้าค่ายด้วย เป็นการเสริมสร้างทักษะ และทบทวนความรู้ของนิสิตได้เป็นอย่างดี


ภาพ :   ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/24/2019 3:14:18 PM