งานสานสัมพันธ์ระหว่างคณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ "กาวน์เกียร์เกี่ยวใจ"

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ณ 
อาคารสงวนเสริมศรี (อาคารกีฬาในร่ม) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมงานสานสัมพันธ์ระหว่างคณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ "กาวน์เกียร์เกี่ยวใจ" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคีของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพกายและจิต รวมทั้งมีประสิทธิภาพด้านการจรรโลงใจ และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตคณะแพทยศาสตร์ และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/24/2019 1:51:40 PM