โครงการวิทยาเขตเชียงรายในฝัน MY DREAM CAMPUS

วันนี้ (21 ธันวาคม 2562) วิทยาเขตเชียงรายได้จัดโครงการวิทยาเขตเชียงรายในฝัน MY DREAM CAMPUS ณ ห้อง R504 อาคารเรียนวิทยาเขตเชียงราย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพเบื้องต้น การจัดองค์ประกอบภาพเบื้องต้น เทคนิคการถ่ายภาพให้น่าสนใจ และการใช้โปรแกรมสำหรับการตกแต่งภาพบนมือถือเบื้องต้น โดยคุณกรัณวิณัฐ วงษ์ไชยมูล ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายดังกล่าว ทั้งนี้ในโครงการได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   kanjana.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/21/2019 4:59:22 PM