โรงเรียนสาธิตม.พะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดต่างๆ และเข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้อง FAB LAB ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/20/2019 2:15:42 PM