โรงเรียนสาธิตม.พะเยา ฝ่ายประถมศึกษา ดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ณ จังหวัดลำปาง

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ฝ่ายประถมศึกษา ดำเนินจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีการเดินทางไปทัศนศึกษาเพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่และเปิดประสบการณ์ภายนอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน ณ แหล่งเรียนรู้ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และพิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี จังหวัดลำปาง

ภาพ :   ทีมสื่อโรงเรียนสาธิตม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/18/2019 11:15:09 AM