ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 นำโดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้ร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และผู้แทนจากสถาบันยุติธรรมแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี อาจารย์บิลลี่ ราชวงค์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยจําปาสัก นำคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว, นายนครินทร์ โนรินทร์ (นิสิตฝึกงาน)   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/18/2019 9:11:16 AM