“UPITI” ร่วมงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ปี 2563

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี UPITI โดยกลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำสินค้านวัตกรรมของผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมออกบูธภายในงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ปี 2563 ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม ถึง 22 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม และสวนสมเด็จย่าริมกว๊านพะเยา ภายในงานประกอบไปด้วยร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น นิทรรศการแสดงผลงานความก้าวหน้าของส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและสถานศึกษาในจังหวัด โดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นอกเหนือจากการนำสินค้านวัตกรรมมาจัดแสดงแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการอื่นๆของสถาบันฯ อาทิเช่น การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การให้บริการการเลี้ยงสัตว์ทดลองหรือพื้นที่ทดลองเกี่ยวกับสัตว์ และการให้บริการพื้นที่สร้างสรรค์การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น

สามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับบริการได้ที่ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา โทร 054-466 666 ต่อ 3711-3714


ภาพ :   กองกลาง งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/17/2019 9:38:34 AM