ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับโล่รางวัลการใช้งานฐานข้อมูล Web of Science ลำดับที่ 2

       ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับโล่รางวัลการใช้งานฐานข้อมูล Web of Science ลำดับที่ 2 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม  2561 สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล Web of Science ได้ที่https://bit.ly/2Q1GmUz

       สอบถามข้อมูลการใช้งานได้ที่  งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย โทร.3531

       


ภาพ :   นายนครินทร์ โนรินทร์ (นิสิตฝึกงาน)   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/16/2019 3:07:19 PM