ขอเชิญบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมศึกษาดูงานเกียวกับสถานีชาร์จประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ บริษัท สยามนิสสันพะเยา จำกัด ได้จัดการทดสอบเครื่องชาร์จประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ ในระหว่างวันที่ 11 และ 12 ธันวาคม 2562 ขอเชิญบุคลากรและนิสิตที่มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้าเข้าร่วมศึกษาดูงานเกียวกับสถานีชาร์จประจุฯ และเชิญทดลองขับ All New Nissan Leaf ได้ในวันและเวลาดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ฯ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/12/2019 2:44:39 PM