คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการ และการสอบทดสอบความรู้ Microsoft Excel 2016 Advanced

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการ และการสอบทดสอบความรู้ Microsoft Excel 2016 Advanced ในระหว่างวันที่ 20-21-25 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การฝึกอบรมปฏิบัติการ และการสอบทดสอบความรู้ โดยวิทยากรจากศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายธิตินนท์ มณีธรรม เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลนิสิต


ภาพ :   -   
ข้อมูล/ข่าว :    -   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/11/2019 1:44:10 PM