คณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา

วันที่  7 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา นำโดยนายสุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิฯ ที่ตระหนักว่าผู้ที่เข้าศึกษาวิชาแพทย์ต้องมีความพร้อมทั้งสติปัญญาและทุนการศึกษา จึงได้มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตแพทย์ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 7 คน คนละ 60000 บาทต่อปีตลอดการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้สำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์ที่มีคุณค่า คุณธรรมพร้อมให้การดูแลสุขภาพของประชาชนและมีความสำนึกรักบ้านเกิดต่อไป


ภาพ :   อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สุทธิชัย ศิรินวล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/7/2019 8:45:34 PM