นักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยา เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป


ภาพ :   ณัฐพงษ์ ชุ่มวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/3/2019 10:20:37 AM