โรงเรียนสาธิตม.พะเยา เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตฯ ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 โดยได้เข้าไปแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนต่างๆดังนี้

1. โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ

2. โรงเรียนปาณัทคุณา

3. โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ

4. โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

5. โรงเรียนราชานุบาล

6. โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)

7. โรงเรียนนิธิวิทย์

8. โรงเรียนบ้านไชยสถาน

9. โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน

10. โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

11. โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

12. โรงเรียนบ้านปงสนุก

13. โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)


ภาพ :   ทีมสื่อโรงเรียนสาธิตม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/29/2019 2:50:23 PM