คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ มูลนิธิฮันซ์ ไซเดล (สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี) จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพผู้นำหญิง (รุ่นที่ 5) : ผู้หญิงบนเส้นทางการเมือง (ท้องถิ่น)” ณ จ.เชียงใหม่

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ มูลนิธิฮันซ์ ไซเดล (สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี) จัดโครงการ“การพัฒนาศักยภาพผู้นำหญิง (รุ่นที่ 5) : ผู้หญิงบนเส้นทางการเมือง (ท้องถิ่น)” ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2562 ณ จ.เชียงใหม่    ที่ ผ่านมา ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้นำหญิงในประเด็นการเมือง การปกครองท้องถิ่น ในการพัฒนาศักยภาพการทำงานเพื่อท้องถิ่นและเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานของผู้นำหญิงจังหวัดพะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน 

ภาพ :   ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/27/2019 3:51:43 PM