สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดอบรมการทำไอศกรีมนมและสตอเบอรี่เชอร์เบท ให้กับเด็กๆ นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.สุวลี ฟองอินทร์, คุณวันวิสาข์ ดอกคำ และคุณปิยะ พันธ์แดง จัดอบรมการทำไอศกรีมนมและสตอเบอรี่เชอร์เบท ให้กับเด็กๆ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1, 6/2, 6/3 และ 6/4 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะและได้ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์และความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมีอาจารย์พรประภา แสนหลวง เป็นผู้ควบคุม

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/27/2019 3:25:04 PM