หลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดค่ายปฏิบัติการชีวเคมีให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดค่ายปฏิบัติการชีวเคมีให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จำนวน 57 คน โดยหัวข้อปฏิบัติการประกอบด้วยการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน การสกัดสารพฤกษเคมี การทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากสารพฤกษเคมีที่สกัดได้ ตลอดจนการทำสบู่ที่มีส่วนผสมของสารสกัดเหล่านั้น

ผศ.ดร.คมศักดิ์ พินธะ ผู้ประสานงานของค่ายฯ กล่าวว่า นอกจากเราได้ให้ความรู้แก่นักเรียนที่มาเข้าค่ายแล้ว การให้นิสิตหลักสูตรชีวเคมี ทั้งปี 2 3 และ 4 มาร่วมเป็นพี่เลี้ยงในค่าย ยังเป็นการฝึกฝนทักษะต่างๆ ให้กับนิสิตของเราเองอีกด้วย นิสิตต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องนักเรียนที่มาเข้าค่ายได้ด้วย


ภาพ :   ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/26/2019 10:49:14 PM