โรงเรียนสาธิตม.พะเยา ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์งานผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 62 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ในงานผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเผยแพร่การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับความสนใจจากคณะครูที่เข้าเยี่ยมชมบูธภายในงานเป็นอย่างมาก


ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/26/2019 3:40:36 PM