คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "ละครสอนกฎหมายในชุมชน"

โครงการละครสอนกฎหมายในชุมชน โดยอาจารย์วิทูรย์ ตลุดกำ หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมงาน ได้แก่ ผศ.อุดม งามเมืองสกุล อ.กฤษฎา ใจแก้วทิ อ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์และ อ.นิตยา พรมกันทา คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 "อบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการละครสอนกฎหมายในชุมชน" เพื่อเตรียมทีมงานนิสิตหลากหลายสาขาวิชาซึ่งสมัครมาร่วมกิจกรรมนี้ เช่น นิติศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ การศึกษา ศิลปศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งสนใจร่วมงานและสนใจเรียนรู้กฎหมายและถ่ายทอดในรูปแบบการแสดงละคร และสร้างประสบการณ์ให้ตนเองเพิ่มคุณค่าแก่สังคมและชุมชน โครงการฯ นี้ยังจะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและรับสมัครทีมงานนิสิตทุกๆสาขาศาสตร์เพิ่มเติม ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผู้ให้ทุนและมหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/25/2019 12:04:14 PM