โรงเรียนสาธิตม.พะเยา เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตฯ ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2562 โดยได้เข้าไปแนะแนวการศึกษาต่อตามโรงเรียนต่างๆ ดังนี้

 1. โรงเรียนอนุบาลจำเนียร
 2. โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา
 3. โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา
 4. โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
 5. โรงเรียนอนุบาลพะเยา
 6. โรงเรียนอนุบาลแพร่
 7. โรงเรียนเจริญศิลป์
 8. โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
 9. โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
 10.  โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
 11.  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
 12.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 13.  โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
 14.  โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
 15.  โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน

ภาพ :   ทีมสื่อโรงเรียนสาธิตม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/25/2019 11:08:42 AM