โรงเรียนสาธิตม.พะเยา ดำเนินการประชุมและยืนยันสิทธิ์ นักเรียนชั้นม.6 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตาพิเศษ) ตามระบบ TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมยืนยันสิทธิ์ ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพ :   ณัฐพงษ์ ชุ่มวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/25/2019 11:05:57 AM