คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอน รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์สุทธิลักษณ์ จันทะวัง และอาจารย์วิไลพร กาเชียงราย พร้อมด้วยนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 ได้จัดโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ณ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุวัดแม่กาห้วยเคียน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เรื่อง ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ  ได้แก่ ภาวะซึมเศร้าและสับสนในผู้สูงอายุ ภาวะสมองเสื่อม ข้อเสื่อม กระดูกพรุน การเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม ปัญหาด้านโภชนาการ ปัญหาการนอนหลับและเพศสัมพันธ์ ปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะ ปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุ รวมทั้งปัญหาผู้สูงอายุถูกทำร้าย ถูกละทิ้ง เพื่อให้นิสิตสามารถนำองค์ความรู้ด้านการพยาบาลผู้สูงอายุไปให้บริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุ และเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย


ภาพ :   ดร.กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/25/2019 10:33:24 AM