โครงการจิตอาสา UP CSR สู่ CSV โรงเรียนบ้านสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการศึกษา โดย ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการ UP CSR สู่ CSV โรงเรียนบ้านสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งได้รับเกียรติจาก องคมนตรี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ตรวจโรงเรียน เยี่ยมบุคลากรและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยในโครงการมีการมอบอุปกรณ์การเรียน กระดานอัจฉริยะ (interactive board) และปรับปรุงสนามเด็กเล่น ให้กับเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนบ้านสันติสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยา พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต และ ความเป็นอยู่ของนักเรียนในพื้นที่ ให้ดีขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสันติสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยา


ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/22/2019 3:16:16 PM