ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดม.พะเยา เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ