ข่าวสารอธิการบดีทั้งหมด

จบก่อน หางานทำได้ก่อน เพื่อประโยชน?ของ “ลูกศิษย์” ของเราผมขอความร่วมมือผู้บริหารอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านได?โปรดเสียสละเวลาในช่วงดังกล่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอันจะเกิดประโยชน์กับนิสิตของเราหมื่นกว่าคนเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างมาก

จบก่อน หางานทำได้ก่อน เพื่อประโยชน?ของ “ลูกศิษย์” ของเราผมขอความร่วมมือผู้บริหารอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านได?โปรดเสียสละเวลาในช่วงดังกล่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอันจะเกิดประโยชน์กับนิสิตของเราหมื่นกว่าคนเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างมาก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยพะเยา และอีกหลายๆ คำถามที่พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนคงอยากทราบ ในช่วงนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทีมงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้สัมภาษณ?ในปร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยพะเยา และอีกหลายๆ คำถามที่พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนคงอยากทราบ ในช่วงนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทีมงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้สัมภาษณ?ในปร

ต้อนรับเปิดเทอมด้วยความใส่ใจคุณภาพชีวิตชาว มพ.” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายเพิ่มรถไฟฟ้าโดยสารให?บริการฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

ต้อนรับเปิดเทอมด้วยความใส่ใจคุณภาพชีวิตชาว มพ.” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายเพิ่มรถไฟฟ้าโดยสารให?บริการฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยพะเยา