ที่อยู่

มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Tel.054-466-666 Fax. 054-466-690

แผนที่ผังมหาวิทยาลัยพะเยา

ชื่อถนนในมหาวิทยาลัยพะเยา

แผนที่ Google Map