เพลงประจำมหาวิทยาลัย

เพลง มหาวิทยาลัยพะเยา


ประพันธ์เนื้อร้อง

โดย อาจารย์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

กวีซีไรท์ พ.ศ.๒๕๒๓ และศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๖ สาขาวรรณศิลป์

เพลง ฟ้ามุ่ยม่วงทอง


ความรวมมือโดยมหาวิทยาลัยพะเยากับมหาวิทยาลัยมหิดล

ประพันธ์เนื้อร้อง

โดย อาจารย์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

กวีซีไรท์ พ.ศ.๒๕๒๓ และศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๖ สาขาวรรณศิลป์

ทำนองเพลงฟ้ามุ่ยม่วงทอง

ประพันธ์ทํานอง และเรียบเรียงเสียงประสาน

โดย พ.ต.ประทีป สุพรรณโรจน์

วาทยกร วงไทยแลนด์ฟิลฮาโมนิกออร์เคสตรา