สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา

สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีม่วงและสีทอง


สีม่วง
นั้นมาจากสีแดง ที่หมายถึง ชาติ และสีน้ำเงิน ที่หมายถึง พระมหากษัตริย์
สีทอง
นั้นหมายถึง ศาสนา และความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัย